top of page

Případ 1

Zákon 183/2006 Sb. §103 písm. f) odst. 15. říká, že ohlášení není nutné pro výrobky plnící funkci stavby.

Tento typ stavby definuje zákon 283/2021 ve své příloze č. 1 (1) písm. a) odst. 4. takto:

  • stavba je do 55 m2 (tj. 3x kontejner, 3x6m každý)

  • podle územního plánu bude stát na pozemku, který je pro rekreaci

  • stavba je umístěna min. 2 m od hranic pozemku

  • stavba nezabírá více než 50 %  půdy, která je schopna vsakovat dešťovou vodu.

Mapu územního plánu najdete vždy na stránkách Vaší obce. Účel pozemku je tam barevně zaznačen. 

Pokud Vám budeme dodávat stavbu do 55 m2, rádi se Vám   do územního plánu klidně samy podíváme a poradíme.

Případ 2

Zákon 183/2006 Sb. §103 písm. f) odst. 1. říká, že ohlášení není nutné, když:

  • stavba je do 25 m2 (tj. 1x kontejner, 3x6m)

  • nachází se na pozemku rodinného domu, nebo domu pro rodinnou rekreaci

  • stavba podmiňuje bydlení, nebo rodinnou rekreaci

  • není pro podnikatelskou činnost

  • stavba je umístěna min. 2 m od hranic pozemku

  • stavba nezabírá více než 50 %  půdy, která je schopna vsakovat dešťovou vodu.

bottom of page