top of page

Je možné na tomto pozemku stavět?

Celý tento ověřovací proces uděláme rádi a bezplatně za Vás.

Stavit se smí pouze na tzv. zastavěných a zastavitelných plochách. Pokud už jedna legální stavba na pozemku stojí, je relativně bezpečné usuzovat, že se jedná o zastavěný pozemek. Pokud však na něm zatím nic nestojí, zůstává otázkou, zda je pozemek zastavitelný. Odpověď vyčtete z územního plánu obce.

 

Územní plán obsahuje mapu a textovou část. V mapě je zakresleno, jaký máte typ pozemku. V textové části se pak dočtete, co plán na jednotlivých druzích pozemků povoluje a zakazuje stavět. Např. zda lze na pozemku vedeném jako zahrada postavit chatu a jak velkou. Obce totiž vyžadují, aby funkce pozemků zůstávala většinově zachována, tzn. aby zahrada byla z podstatné části (plán udává z jak velké) stále využitelná ke zahradničení. 

 

Územní plány obcí jsou ze zákona publikovány na obecních webových stránkách. Nicméně ať už se dočtete cokoliv, je potřeba si informace ještě ověřit u Odboru pro územní plánování dané obce. Nejlépe telefonicky a pak si ještě nechat informace potvrdit písemně emailem. Rádi pro Vás tento ověřovací proces bezplatně uděláme.

Níže naleznete případovou studii. Vybrali jsme něco složitějšího. Pokud máte pozemek vedený pro rekreaci, s žádnou chatou takovéto komplikace mít nebudete.

Mapa

Na stránkách obce se nejprve podíváme na mapu územního plánu.

Potřebujeme zjistit, zda je pozemek v zastavěném / zastavitelném území.

Také chceme zjistit druh pozemku

Pro ilustraci, zde je řešení pro obec Chomoutov.

Obec Chomoutov

LEGENDA

IMG_6165.jpg
 • Z této legendy vyplývá, jakou barvu budou mít zastavěná a zastavitelná území.

 • Ta již zastavěná budou označována černým fontem.

 • Ta teprve zastavitelná fontem růžovým.

 • V jiných mapách jsme se setkali s vyznačováním zastavitelných ploch šrafovanou čárou a písmenem Z. Každý plán je tedy trochu jiný a je třeba se seznámit s jeho legendou.

Pro přehlednost, takto je ohraničeno zastavěné území

MAPA

IMG_6164.jpg
 • Zde vidíme, že dnes stavět nepůjde na zelené ploše.

 • Světle růžové plochy popsané růžově BI.1 a BH jsou zastavitelné.

 • Červené, růžové a světle růžové plochy ohraničené čárou jsou již zastavěné.

 • Stavět půjde na zastavěných i zastavitelných plochách.

Text

Územní plán má také textovou část.

Ta vysvětluje, co lze na jednotlivých druzích pozemků postavit.

Naše stavba totiž nesmí zásadně měnit poměry v území.

Jednoduše řečeno, pokud je pozemek pro rekreaci, či bydlení, nemůžeme na něm postavit továrnu.

V textové části územního plánu jsme našli tabulku, která říká, co jednotlivé značky znamenají:​

 • BH = bydlení v bytových domech

 • BI.1 = bydlení v rodinných domech - městské a příměstské

 • OK.M = komerční zařízení a administrativa - malá a střední

 • ZP = zeleň parková na veřejných prostranstvích

Dále plán uvádí, že na pozemcích pro RD, tedy BI.1, lze postavit doprovodné stavby. Těm ale omezuje jejich velikost. Zimní zahrady musí být do 40 m2. Ostatní stavby musejí být do 25 m2 a konkrétně jde o altány, přístřešky, kůlny a stavby pro podnikatelskou činnost.

 

Závěr 1: Na pozemek lze postavit naší ZIMNÍ ZAHRADU do 40 m2.

 

Závěr 2: Pokud bychom chtěli, aby se u chaty jednalo o doprovodnou stavbu, musela by být chata prohlášena a vedena jako stavba pro podnikání.

 

Jinak půjde o stavbu hlavní. To znamená, že v případě ploch BI.1 (plán stavbu RD připouští i pro plochu BH) by zde chata musela být vedena jakožto rodinný dům.

 

Závěr 3: Můžeme sem postavit naši chatu a prohlásit jí za RD. Nebudeme potřebovat stavební povolení a vystačíme si s ohláškou a územním souhlasem.

Telefon
a email

I když si samy územní plán prověříme, nikdy nám nikdo nezaručí, že jsme ho interpretovali správně.

Je tedy zapotřebí kontaktovat konkrétní Odbor územního plánování pro danou obec.

Doporučujeme nejprve telefonicky a poté si nechat vše potvrdit i emailem.

V naší případové studii jsme si v tomto kroce ověřovali následovné:

 1. Můžeme na zastavitelné ploše BI.1 postavit zimní zahradu do 40 m2? ANO

 2. Může zimní zahrada stát na pozemku samostatně? ANO

 3. Můžeme na téže ploše postavit chatku do 25 m2 - nepřipojenou do sítí? ANO

 4. Co když chatku do 25 m2 chceme připojit do sítí? Lze to jen tak? NE (altány / pergoly / kůlny, tzn. přípustné doprovodné stavby, se do sítí nepřipojují)

 5. Šlo by to, kdyby se jednalo o stavbu pro podnikatelskou činnost? ANO

 6. Můžeme na této ploše postavit chatu na patkách, připojit jí do sítí a prohlásit jí za RD? ANO

bottom of page