top of page

Legalizace stavby

Pokud se rozhodnete legalizovat svou stavbu, jsme prakticky celý proces schopni vyřešit za Vás. 

Můžeme zde vůbec stavět?

To je první otázka, kterou je třeba si položit.

Pokud budete stavět na pozemku, kde už stojí rodinný dům, nebo chata,

tak si na pozemek můžete postavět cokoliv o velikosti do 25 m2,

tj. max. velikost kontejneru 3m x 6m. 

A stavbu nepotřebujete řešit s úřady vůbec.

V ostatních případech, bude potřeba územního rozhodnutí, nebo ohláška.

 

V cestě Vám může stát jedna z těchto věcí:

1) územní plán

2) sjezd ze silnice (pokud žádný pozemek zatím nemá)

3) soused/ka

První dva body pro Vás bezplatně zjistíme. Vyžaduje to čtení v mapách, územním plánu a telefonát

potvrzený emailem orgánu územního plánování pro Vaší obec, a případně i na odbor dopravy.

To třetí si ověříte samy. Pokud budete chtít, jména sousedů Vám rádi zjistíme.

Pokud Vás zajímá, jak přesně se zjišťuje, zda-li a co se smí kde stavět,

ZDE jsme pro Vás o tom nachystali článek a případovou studii.

Prověřit pozemek

Bude mi stačit územní souhlas?

Pokud budete stavět na druhu pozemku, který je pro rodinné domy, nebo rodinnou rekreaci, má smysl se touto možností zabývat. Pro rozhodnutí potřebujete vyplnit tento formulář a 

Jak je to se stavebním ohlášením?

Ke stavebnímu ohlášení budete potřebovat řadu dokumentů: projektovou dokumentaci,

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ), vyjádření dotčených orgánů jako je ČEZ, Odbor ochrany životního prostředí, odbor dopravy městského úřadu atd.

Přesný seznam dostaneme od Vašeho stavebního úřadu.

 

Kolik to bude stát?

Záleží na tom, zda-li budete stavbu zapojovat do sítí, nebo ne. To první stojí kolem 60tis,

to druhé kolem 80 tis. V ceně máte projektovou dokumentaci, PBŘ, poplatky úřadům

a veškerou administrativní agendu, prostě téměř celý proces komplet.

Co tedy neděláte?

Váš situační výkres je třeba mít podepsaný Vašimi sousedy

(pro každého můžete mít individuální výtisk). Tento krok necháváme na Vás.

Dáme Vám výkres/y a Vy ho necháte svými sousedy podepsat.

Výkres s prosbou o podpis můžeme sousedům také poslat poštou,

což dává smysl pokud se jedná o sousedící pozemek města/obce,

ale u pozemků v osobním vlastnictví doporučujeme,

abyste se s nimi dohodli přímo. Bude to mnohem jistější i rychlejší.

Jak dlouho to trvá?

Do 4-6 měsíců bývá vše hotové. 

4 měsíce jsou ideální, ale může nás zdržet čekání 

na vyjádření dotčených orgánů, soused/ka, nebo sám stavební úřad.

Co je ještě dobré vědět?

Pozemek pod stavbou (i tou na patkách), který spadá do zemědělského půdního fondu

(zahrady, trvale travnaté porosty, orné půdy, vinice, chmelnice, ovocné sady),

je potřeba z něj vyjmout, a to trvale, nebo aspoň dočasně.

Pokud úřad odhalí stavbu "na černo", nařídí její odstranění na Vaše náklady.

Ale dá Vám 30 dní, k požádání o dodatečnou legalizaci stavby.

Nicméně hrozí pokuta do 500tis.

Stavby do 50m² nevyžadují energetický štítek.

Stavby na patkách nevyžadují stanovení radonového indexu pozemku.

Stavby na ohlášku / souhlas nevyžadují kolaudaci.

Může se stát, že nějaký úředník vyhodnotí, že stavba zabírá příliš mnoho půdy,

která může vsakovat dešťovou vodu a vyžadovat okap se sběrným barelem,

nebo odvodňovací rýhu. U nehranatých staveb, Vám bez problémů okap zajistíme a připevníme.

Pokud Vaše stavba je široko daleko nejvyšší, a nemá poblíž třeba ani strom,

přidáme jí raději hromosvod a uzemnění.

Jak vidíte, snažíme se myslet na všechno.

bottom of page